Bedragen Studievoorschot

Op deze pagina lees je hoeveel studievoorschot je maximaal per maand kunt ontvangen. Het studievoorschot is het nieuwe stelsel studiefinanciering. Deze regeling geld voor alle nieuwe HBO en WO studenten die starten in september 2015. Als je reeds student bent dan val je nog onder het oude stelsel en gelden er andere bedragen. Ben je MBO student? Dan veranderd er niets en val je onder de gebruikelijke studiefinanciering zoals vastgesteld in het oude stelsel.

Studiefinanciering MBO (bedragen 2015-2016)

Soort financiering Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 264,40 € 81,02
Aanvullende beurs € 353,70 € 332,30
Lening € 176,49 € 176,49
Totaal maximaal € 794,59 € 589,81

Studievoorschot HBO en WO (bedragen 2015-2016, nieuwes stelsel)

Soort financiering Uitwonend Thuiswonend
Aanvullende beurs maximaal € 378,22 maximaal € 378,22
Lening € 475,91 € 475,91
Collegegeldkrediet € 162,58 € 162,58
Totaal Maximaal € 1061,71 € 1061,71

 

Zo werkt het nieuwe leenstelsel

Nieuwe wet studiefinanciering

Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat in vanaf het studiejaar 2015-2016.

Voor nieuwe studenten
Het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat in per 1 september 2015. Het geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bacheloropleiding of masteropleiding. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

Basisbeurs voor mbo’ers blijft 
De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.