Gift studiefinanciering wordt lening

Vanaf aankomend collegejaar is de stufi die nieuwe bachelor- en masterstudenten ontvangen geen gift meer maar een lening. Ondanks veel protesten de afgelopen jaren gaat het nieuwe stelsel toch van kracht. 

Vanaf 1 september 2015 verandert de studiefinanciering voor de ongeveer 150.000 nieuwe bachelor- en masterstudenten in het hoger onderwijs. De basisbeurs wordt vervangen door een vrijwillige lening. Studenten kunnen maximaal €854,13 per maand lenen. Verder kunnen zij nog €162,58 extra lenen per maand ter vergoeding van het collegegeld. Voordeel van lening is dat studenten 35 jaar hebben om deze af te lossen. Voorheen was dit 15 jaar. Er is ook goed nieuws, de OV regeling zoals deze nu is blijft bestaan. Ook de voorwaarden en regeling voor de aanvullende beurs blijft hetzelfde. De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet, net als voor huidige studenten.

Verdienen je ouders minder dan 46.000 euro bruto per jaar, dan behoud je de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs gaat vanaf september omhoog met €100 per maand. Totaal komt dit neer op een bedrag van €378. De aanvullende beurs wordt een gift als  je je diploma haalt.

Het geld dat de overheid overhoud door het afschaffen van de basisbeurs wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dit komt de komende jaren neer op een bedrag van 1 miljard euro.