Bedragen Studievoorschot

Op deze pagina lees je hoeveel studievoorschot je maximaal per maand kunt ontvangen. Het studievoorschot is het nieuwe stelsel studiefinanciering. Deze regeling geld voor alle nieuwe HBO en WO studenten die starten in september 2015. Als je reeds student bent dan val je nog onder het oude stelsel en gelden er andere bedragen. Ben je MBO student? Dan veranderd er niets en val je onder de gebruikelijke studiefinanciering zoals vastgesteld in het oude stelsel.

Studiefinanciering MBO (bedragen 2015-2016)

Soort financiering Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 264,40 € 81,02
Aanvullende beurs € 353,70 € 332,30
Lening € 176,49 € 176,49
Totaal maximaal € 794,59 € 589,81

Studievoorschot HBO en WO (bedragen 2015-2016, nieuwes stelsel)

Soort financiering Uitwonend Thuiswonend
Aanvullende beurs maximaal € 378,22 maximaal € 378,22
Lening € 475,91 € 475,91
Collegegeldkrediet € 162,58 € 162,58
Totaal Maximaal € 1061,71 € 1061,71